Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Newsletter


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław.
 2. Twoje dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
  1. informowania o nowych publikacjach Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
  2. przesyłania newslettera, na który się zapisałeś (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO);
  3. marketingu własnych produktów lub usług ADO (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej);
  4. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.
 2. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
 3. Twoje prawa to: prawo dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Masz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie ADO masz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Twoje dane nie będą wykorzystane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym do profilowania.