Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Indeksacja

Czasopismo jest indeksowane przez:

  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, Proquest)
  • Google Scholar
  • Arianta
  • ICI Journals Master List
  • POL-index
  • Polską Bibliografię Lekarską

Punktacja

  • Index Copernicus – 68.85