Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Rada Naukowa

 • Zbigniew Bartuzi, Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy, Polska
 • Andrea Bratová, Katedra Pielęgniarstwa, II Wydział Lekarski, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy (Ústav ošetřovatelství, 2. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česko)
 • Alicja Chybicka, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska
 • Andrzej M. Fal, Zakład Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska
 • Tetiana Gruzieva, Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Ołeksandra Bohomołcia, Kijów, Ukraina (Національний медичний університет імені Олександра Богомольця, Київ, Україна)
 • Irene Higginson, King’s College London, Londyn, Wielka Brytania
 • Helena Kisvetrová, Katedra Pielęgniarstwa, Centrum Naukowo-Badawcze, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy (Ústav ošetřovatelství, Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, Česko)
 • Stanisław Kowalik, Katedra Psychologii Klinicznej, Zdrowia i Rehabilitacji, II Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Filia we Wrocławiu, Polska; Katedra Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Polska
 • Elżbieta Krajewska‐Kułak, Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska
 • Milan Laurinc, Słowacka Izba Pielęgniarek i Położnych, Bratysława, Słowacja (Slovenska komora sestier a pôrodných asistentiek, Bratislava, Slovensko)
 • Tobias Meister, Klinika im. Alberta Schweitzera w Notheim, Niemcy (Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim, Deutschland)
 • Malcolm Payne, Kingston University London, Londyn, Wielka Brytania
 • Zbigniew Rudkowski, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec, Polska
 • Biljana Stojanović‐Jovanović, Szkoła Stosowanych Nauk o Zdrowiu, Akademia Nauk Stosowanych, Belgrad, Serbia (Висока здравствена школа, Академија струковних студија Београд, Београд, Србија)
 • Pavel Zikl, Instytut Edukacji Szkolnej i Przedszkolnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet w Hradcu Králové, Czechy (Ústav primární a preprimární edukace, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Česko)
 • Renáta Zoubková, Katedra Intensywnej Opieki Medycznej, Medycyny Ratunkowej i Medycyny Sądowej, Wydział Medycyny, Uniwersytet w Ostrawie, Czechy (Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů, Lékařská fakulta, Česko)