Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Kontakt

Redakcja

Zakład Medycznych Nauk Społecznych
Katedra Zdrowia Publicznego
ul. K. Bartla 5
51-618 Wrocław, Polska
tel.: +48 71 348 42 10, +48 608 585 295
fax. +48 71 784 00 32
email: redakcja.pizp@gmail.com

Wydawca

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu
Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
www.umed.wroc.pl

Opłaty za publikację

Agnieszka Weber
tel. +48 71 784 11 35
email: agnieszka.weber@umed.wroc.pl