Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Redakcja

Redaktor Naczelny

 • Dominik Krzyżanowski, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zastępca Redaktora Naczelnego

 • Katarzyna Neubauer, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Monika Wójta-Kempa, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Sekretariat

 • Mariusz Czarnecki, Zakład Medycznych Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Monika Trojanowska, Zakład Medycznych Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Ewelina Trościanko-Wilk, Zakład Medycznych Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Redaktorzy tematyczni

Tanatopedagogika

 • Józef Binnebesel, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i w intensywnej opiece

 • Sylwia Krzemińska, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Organizacja pracy w pielęgniarstwie

 • Ewa Kuriata-Kościelniak, Zakład Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Promocja zdrowia

 • Dariusz Białas, Instytut Coachingu Zdrowia PRO-HEALTH

Pielęgniarstwo pediatryczne

 • Lucyna Sochocka, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Socjologia medycyny

 • Iwona Taranowicz, Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławki

Zdrowie publiczne

 • Andrzej M. Fal, Zakład Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

 • Grażyna Dębska, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Pomoc społeczna

 • Piotr Krakowiak, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pielęgniarstwo kardiologiczne

 • Izabella Uchmanowicz, Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Prawo medyczne i w ochronie zdrowia

 • Agnieszka Sieńko, Zakład Medycznych Nauk Społecznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Monika Urbaniak, Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Pielęgniarstwo chirurgiczne

 • Maria Szewczyk, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pedagogika

 • Jarosław Błeszyński, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Położnictwo

 • Monika Przestrzelska, Zakład Ginekologii i Położnictwa, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Pielęgniarstwo europejskie

 • Mariola Głowacka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Pielęgniarska opieka paliatywna

 • Izabela Kaptacz, Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Marcin Wiśniewski, Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy

Zarządzanie w pielęgniarstwie

 • Piotr Karniej, Zakład Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Edyta Kędra, Wydział Nauk Medycznych, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Pielęgniarstwo onkologiczne

 • Małgorzata Pasek, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Pielęgniarska opieka długoterminowa

 • Mariola Seń, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Marketing medyczny

 • Jolanta Grzebieluch, Zakład Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Redaktor statystyczny

 • Anna Felińczak

Redakcja językowa i techniczna

 • Anna Gemza
 • Aleksandra Król
 • Marek Misiak

Native speakerzy artykułów w języku angielskim

 • Sherill Pociecha
 • Jason Schock
 • Marcin Tereszewski