Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Spis treści – 2013, vol. 3, nr 1 (styczeń-marzec)

1

Praca oryginalna

Death and Dying Experienced by Teachers and Pupils

7-15

2

Praca oryginalna

Social Functioning of Schizophrenic Patients Attending Day Rehabilitation Unit

17-22

3

Praca oryginalna

Management of Non-Medical Skills of Doctors, Nurses and Midwifes

23-29

4

Praca oryginalna

The Problem With Nicotinism Among Nurses

31-36

5

Praca oryginalna

Presenteeism in the Workplace – Pilot Survey

37-44

6

Praca poglądowa

The Meaning of Disease Condition in Human Life (Etiology, Epistemology and Axiology Aspect)

45-54

7

Praca historyczna

The Walery Bujakowski’s (1857–1919) Connexions with Druskininkai

55-59

8

Praca historyczna

The Otorhinolaryngology in Druskininkai

61-64

9

Zagadnienia prawne

Gratitude, Bribe, Affection or Lach of Ethics

71-73

10

Zagadnienia prawne

The Subjectivity of the Patient in the Course of Surgery

75-78