Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Pobierz oryginał (PL)

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2020, tom 10, nr 4, październik-grudzień, str. 255–262

doi: 10.17219/pzp/125436

Typ publikacji: praca poglądowa

Język publikacji: polski

Licencja: Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)

Pobierz cytowania:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Celiakia – definicja, diagnoza, objawy i sposób leczenia

Celiac disease: Definition, diagnosis, symptoms, and methods of treatment

Iwona Wilk1,A,D,E,F, Anna Dobrzycka1,B,C,D

1 Katedra Kosmetologii, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Streszczenie

Celiakia jest chorobą trzewną i najczęściej kojarzy się z wiekiem dziecięcym, dietą bezglutenową i układem pokarmowym. Ten sposób myślenia nie jest do końca błędny, ale wskazane jest edukowanie społeczeństwa i uświadamianie go, że celiakia to znacznie szerszy problem. Niezwykle istotna jest kompleksowa diagnostyka różnicowa pomiędzy nieceliakalną nadwrażliwością na gluten a celiakią, gdyż leczy się je inaczej. Celiakia może być zdiagnozowana w każdym wieku i jedynym sposobem jej leczenia jest dieta bezglutenowa stosowana dożywotnio. Powikłania w przypadku nieleczonej celiakii są bardzo poważne i mogą prowadzić do zaburzeń czynności wielu układów i narządów. Dlatego też pacjenci, u których rozpoznano celiakię, muszą być ściśle monitorowani pod względem przestrzegania diety, niedoborów żywieniowych i rozwoju możliwych chorób współistniejących. Niezwykle pomocne dla chorych jest prężnie działające w całym kraju Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, które rzetelnie prowadzi stronę internetową, organizuje szkolenia i warsztaty z zakresu odżywiania, konferencje, targi żywieniowe i wydaje czasopismo tematyczne.

Abstract

Celiac disease is a visceral disease and is most often associated with childhood, gluten-free diet and digestive system. This way of thinking is not entirely wrong, but it is advisable to educate and make the society aware that celiac disease is a much broader problem. Comprehensive differential diagnosis between non-celiac gluten sensitivity and celiac disease is extremely important as it results in a different treatment process. Moreover, celiac disease may be diagnosed at any age and the only treatment is a life-long gluten-free diet. Complications of untreated celiac disease are very serious and can lead to functional disorders of many systems and organs. Therefore, patients with celiac disease should be closely monitored in terms of dietary habits, nutritional deficiencies and development of possible comorbidities. The Polish Association of People with Celiac Disease and on Gluten-free Diet, which dilligently operates a website, organizes trainings and workshops in the field of nutrition, as well as conferences and food fairs, and publishes a thematic magazine, is extremely helpful for patients.

Słowa kluczowe

celiakia, diagnostyka, objawy, dieta bezglutenowa

Key words

celiac disease, diagnosis, symptoms, gluten-free diet

Piśmiennictwo (64)

 1. Leonard MM, Sapone A, Catassi C, Fasano A. Celiac disease and nonceliac gluten sensitivity: A review. JAMA. 2017;318(7):647–656. doi:10.1001/jama.2017.9730
 2. Walker MM, Ludvigsson JF, Sanders DS. Coeliac disease: Review of diagnosis and management. Med J Aust. 2017;207(4):173–178. doi:10.5694/mja16.00788
 3. Cossu G, Carta MG, Contu F, et al. Coeliac disease and psychiatric comorbidity: Epidemiology, pathophysiological mechanisms, quality-of-life, and gluten-free diet effects. Int Rev Psychiatr. 2017;29(5):489–503. doi:10.1080/09540261.2017.1314952
 4. Lebwohl B, Sanders DS, Green PHR. Coeliac disease. Lancet. 2018;391(10115):70–81. doi:10.1016/S0140-6736(17)31796-8
 5. Grzymisławski M, Stankowiak-Kulpa H, Włochal M. Celiakia i standardy diagnostyczne i terapeutyczne 2010 roku. Forum Zab Metab. 2010;1(1):12–21. https://journals.viamedica.pl/forum_zaburzen_metabolicznych/article/view/28732. Dostęp 15.12.2020.
 6. Ghiselli A, Bizzarri B, Gaiani F, et al. Growth changes after gluten free diet in pediatric celiac patients: A literature-review. Acta Biomed. 2018;89(9):5–10. doi:10.23750/abm.v89i9-S.7871
 7. Caio G, Volta U, Sapone A, et al. Celiac disease: A comprehensive current review. BMC Med. 2019;17(1):1–20. doi:10.1186/s12916-019-1380-z
 8. Rashtak S, Murray JA. Celiac disease in the elderly. Gastroenterol Clin North Am. 2009;38(3):433–446. doi:10.1016/j.gtc.2009.06.005
 9. Lurie Y, Landau DA, Pfeffer J, Oren R. Celiac disease diagnosed in the elderly. J Clin Gastroenterol. 2008;42(1):59–61. doi:10.1097/01.mcg.0000247995.12087.7b7
 10. Halmos EP, Deng M, Knowles SR, Sainsbury K, Mullan B, Tye-Din JA. Food knowledge and psychological state predict adherence to a gluten-free diet in a survey of 5310 Australians and New Zealanders with coeliac disease. Aliment Pharmacol Ther. 2018;48(1):78–86. doi:10.1111/apt.14791
 11. Green PH. The many faces of celiac disease: Clinical presentation of celiac disease in the adult population. Gastroenterol. 2005;128(4 supl 1):S74–78. doi:10.1053/j.gastro.2005.02.016
 12. Mustalahti K, Catassi C, Reunanen A, et al. The prevalence of celiac disease in Europe: Results of a centralized, international mass screening project. Ann Med. 2010;42(8):587–595. doi:10.3109/07853890.2010.505931
 13. Vivas S, Ruiz de Morales JM, Fernandez M, et al. Age-related clinical, serological, and histopathological features of celiac disease. Am J Gastroenterol. 2008;103(9):2360–2365. doi:10.1111/j.1572-0241.2008.01977.x
 14. Glissen-Brown JR, Singh P. Coeliac disease. Paediatr Int Child Health. 2019;39(1):23–31. doi:10.1080/20469047.2018.1504431
 15. Laass MW, Schmitz R, Uhlig HH, Zimmer KP, Thamm M, Koletzko S. The prevalence of celiac disease in children and adolescents in Germany. Dtsch Arztebl Int. 2015;112(33–34):553–560. doi:10.3238/arztebl.2015.0553
 16. Lu Z, Zhang H, Luoto S, Ren X. Gluten-free living in China: The characteristics, food choices and difficulties in following a gluten-free diet: An online survey. Appetite. 2018;1(127):242–248. doi:10.1016/j.appet.2018.05.007
 17. Zhou C, Gao F, Gao J, et al. Prevalence of coeliac disease in Northwest China: heterogeneity across Northern Silk road ethnic populations. Aliment Pharmacol Ther. 2020;51(11):1116–1129. doi:10.1111/apt.15737
 18. Paul SP, Stanton LK, Adams HL, Basude D. Coeliac disease in children: The need to improve awareness in resource-limited settings. Sudan J Paediatr. 2019;19(1):6–13. doi:10.24911/SJP.106-1549488256
 19. Jericho H, Sansotta N, Guandalini S. Extraintestinal manifestations of celiac disease: Effectiveness of the gluten-free diet. J Pediatr Gastro­enterol Nutr. 2017;65(1):75–79. doi:10.1097/MPG.0000000000001420
 20. Bierła JB, Trojanowska I, Konopka E, Czarnowska E, Sowińska A, Cukrowska B. Diagnostyka celiakii i badania przesiewowe w grupach ryzyka. Diagn Lab. 2016;52(3):205–210.
 21. Ludvigsson JF, Leer DA, Bai JC, et al. The Oslo definitions for coeliac diseaseand related terms. Gut. 2013;62(1):43–52. doi:10.1136/gutjnl-2011-301346
 22. Lindfors K, Ciacci C, Kurppa K, et al. Coeliac disease. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):3. doi:10.1038/s41572-018-0054-z
 23. Konińska G. Gdy jedzenie szkodzi – dieta w chorobach autoimmunologicznych. Bez glutenu. 2017;9:34–37.
 24. Semwal P, Gupta RK, Sharma R, Garg K. Comparison of endoscopic and histological findings between typical and atypical celiac disease in children. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2018;21(2):86–92. doi:10.5223/pghn.2018.21.2.86
 25. Anuszkiewicz M, Brzazgoń-Dzięcioł K. Niepełnosprawność pokarmowa – jak dietą eliminacyjną wspierać leczenie schorzeń alergicznych, psychicznych i neurologicznych? Wrocław, Polska: Wydawnictwo Triada; 2009:38–54.
 26. Volkan B, Fettah A, İşlek A, Kara SS, Kurt N, Çayır A. Bone mineral density and vitamin K status in children with celiac disease: Is there a relation? Turk J Gastroenterol. 2018;29(2):215–220. doi:10.5152/tjg.2018.17451
 27. Rubio-Tapia A, Hill ID, Kelly CP, et al. ACG clinical guidelines: Diagnosis and management of celiac disease. Am J Gastroenterol. 2013;108(5):656–676. doi:10.1038/ajg.2013.79
 28. Marsh MN. Gluten, major histocompatibility complex, and the small intestine. Molecular and immunobiologic approach to spectrum of gluten sensitivity (‘celiac sprue’). Gastroenterol. 1992;102(1):330–354.
 29. Corazza GR, Villanacci V, Zambelli C, et al. Comparison of the inter­observer reproducibility with different histologic criteria used in celiac disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2007;5(7):838–843. doi:10.1016/j.cgh.2007.03.019
 30. Kowalski K, Mulak A, Jasińska M, Paradowski L. Diagnostic challenges in celiac disease. Adv Clin Exp Med. 2017;26(4):729–737. doi:10.17219/acem/62452
 31. Kakar S, Nehra V, Murray JA, Dayharsh GA, Burgart LJ. Significance of intraepithelial lymphocytosis in small bowel biopsy samples with normal mucosa architecture. Am J Gastroenterol. 2003;98(9):2027–2023. doi:10.1111/j.1572-0241.2003.07631.x
 32. Sapone A, Bai JC, Ciacci C, et al. Spectrum of gluten-related disorders: Consensus on new nomenclature and classification. BMC Med. 2012;10:13. doi:10.1186/1741-7015-10-13
 33. Catassi C, Bai JC, Bonaz B, et al. Non-celiac gluten sensitivity: The new frontier of gluten related disorders. Nutrients. 2013;5(10):3839–3853. doi:10.3390/nu5103839
 34. Caio G, Volta U, Tovoli F, De Giorgio R. Effect of gluten free diet on immune response to gliadin in patients with non-celiac gluten sensitivity. BMC Gastroenterol. 2014;14:26. doi:10.1186/1471-230X-14-26
 35. Molina-Infante J, Santolaria S, Montoro M, Esteve M, Fernández-Bañares F. Non-celiac gluten sensitivity: A critical review of current evidence [po hiszpańsku]. Gastroenterol Hepatol. 2014;37(6):362–371. doi:10.1016/j.gastrohep.2014.01.005
 36. Elli L, Branchi F, Tomba C, et al. Diagnosis of gluten related disorders: Celiac disease, wheat allergy and non-celiac gluten sensitivity. World J Gastroenterol. 2015;21(23):7110–7119. doi:10.3748/wjg.v21.i23.7110
 37. Domsa EM, Berindan-Neagoe I, Para I, Munteanu L, Matei D, Andreica V. Celiac disease: A multi-faceted medical condition. J Physiol Pharmacol. 2020;71(1):3–14. doi:10.26402/jpp.2020.1.01
 38. Bathrellou E, Kontogianni MD, Panagiotakos DB. Celiac disease and non-celiac gluten or wheat sensitivity and health in later life: A review. Maturitas. 2018;112:29–33. doi:10.1016/j.maturitas.2018.03.014
 39. Mearns ES, Taylor A, Thomas Craig KJ, et al. Neurological manifestations of neuropathy and ataxia in celiac disease: A systematic review. Nutrients. 2019;11(2):E380. doi:10.3390/nu11020380
 40. Krzywicka B, Herman K, Kowalczyk-Zając M, Pytrus T. Celiac disease and its impact on the oral health status: Review of the literature. Adv Clin Exp Med. 2014;23:675–681. doi:10.17219/acem/37212
 41. Laura A, Pace LA, Sheila E, Crowe SE. Complex relationships between food, diet and the microbiome. Gastroenterol Clin North Am. 2016;45(2):253–265. doi:10.1016/j.gtc.2016.02.004
 42. Ilus T, Kaukinen K, Virta LJ, et al. Incidence of malignancies in diagnosed celiac patients: A population-based estimate. Am J Gastro­enterol. 2014;109(9):1471–1477. doi:10.1038/ajg.2014.194
 43. Silano M, Volta U, Mecchia AM, Dessì M, Di Benedetto R. Delayed diagnosis of coeliac disease increases cancer risk. BMC Gastroenterol. 2007;7:8. doi:10.1186/1471-230X-7-8
 44. Malamut G, Cellier C. Complications of coeliac disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2015;29:451–458. doi:10.1016/j.bpg.2015.05.005
 45. Diamanti A, Capriati T, Sole Basso M, et al. Celiac disease and overweight in children: An update. Nutrients. 2014;6(1):207–220. doi:10.3390/nu6010207
 46. Ukkola A, Mäki M, Kurppa K, et al. Changes in body mass index on a gluten-free diet in coeliac disease: A nationwide study. Eur J Intern Med. 2012;23(4):384–388. doi:10.1016/j.ejim.2011.12.012
 47. Ozkan M, Trandafir L, Mîndru E, Moraru E. Variability of nutritional status and of the parameters of lipid metabolism in gluten-free diet [po rumuńsku]. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2012;116(1):103–107.
 48. Valletta E, Fornaro M, Cipolli M, Conte S, Bissolo F, Danchielli C. Celiac disease and obesity: Need for nutritional follow-up after diagnosis. Eur J Clin Nutr. 2010;64(11):1371–1372. doi:10.1038/ejcn.2010.161
 49. Ferrara P, Cicala M, Tiberi E, et al. High fat consumption in children with celiac disease. Acta Gastroenterol Belg. 2009;72(3):296–300.
 50. Olszewska J, Jagusztyn-Krynicka EK. Human Microbiome Project – mikroflora jelit oraz jej wpływ na fizjologię i zdrowie człowieka. Post Microbiol. 2012;51(4):243–256. http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5142012243.pdf. Dostęp 15.12.2020.
 51. Mroczyńska M, Libudzisz Z, Gałęcka M, Szachta P. Mikroorganizmy jelitowe człowieka i ich aktywność metaboliczna. Prz Gastroenterol. 2011;6(4):1–7. doi:10.5114/pg.2011.24304
 52. Mojka K. Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki – charakterystyka i funkcje. Probl Hig Epidemiol. 2014;95(3):541–549. http://www.phie.pl/pdf/phe-2014/phe-2014-3-541.pdf. Dostęp 15.12.2020.
 53. Hoffmanová I, Sánchez D, Tučková L, Tlaskalová-Hogenová H. Celiac disease and liver disorders: From putative pathogenesis to clinical implications. Nutrients. 2018;10(7):892. doi:10.3390/nu10070892
 54. Ricaño-Ponce I, Wijmenga C, Gutierrez-Achury J. Genetics of celiac disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2015;29(3):399–412. doi:10.1016/j.bpg.2015.04.004
 55. Maggiore G, Caprai S. The liver in celiac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003;37:117–119. doi:10.1097/00005176-200308000-00006
 56. Fleurke M, Voskuil DW, Beneken Genaamd Kolmer DM. The role of the dietitian in the management of malnutrition in the elderly: A systematic review of current practices. Nutr Diet. 2020;77(1):60–75. doi:10.1111/1747-0080.12546
 57. Steinke TJ, O’Callahan EL, York JL. Role of a registered dietitian in pediatric type 1 and type 2 diabetes. Transl Pediatr. 2017;6(4):365–372. doi:10.21037/tp.2017.09.05
 58. Smith DF, Gerdes LU. Meta-analysis on anxiety and depression in adult celiac disease. Acta Psychiatr Scand. 2012;125(3):189–193. doi:10.1111/j.1600-0447.2011.01795.x
 59. Rose C, Howard R. Living with coeliac disease: A grounded theory study. J Hum Nutr Diet. 2013;27(1):30–40. doi:10.1111/jhn.12062
 60. Ford S, Howard R, Oyebode J. Psychosocial aspects of coeliac disease: A cross-sectional survey of a UK population. Br J Health Psychol. 2012;17(4):743–757. doi:10.1111/j.2044-8287.2012.02069.x
 61. Norwood R, Cruwys T, Chachay VS, Sheffield J. The psychological characteristics of people consuming vegetarian, vegan, paleo, gluten free and weight loss dietary patterns. Obes Sci Pract. 2019;5(2):148–158. doi:10.1002/osp4.325
 62. Wolf RL, Lebwohl B, Lee AR, et al. Hypervigilance to a gluten free diet and decreased quality of life in teenagers and adults with celiac disease. Dig Dis Sci. 2018;63(6):1438–1448. doi:10.1007/s10620-018-4936-4
 63. Hall NJ, Rubin G, Charnock A. Systematic review: Adherence to a gluten free diet in adult patients with coeliac disease. Aliment Pharmacol Ther. 2009;30(4):315–330. doi:10.1111/j.1365-2036.2009.04053.x
 64. Golley S, Corsini N, Topping D, Morell M, Mohr P. Motivations for avoiding wheat consumption in Australia: Results from a population survey. Public Health Nutr. 2015;18(3):490–499. doi:10.1017/S1368980014000652