Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Pobierz PDF

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2018, tom 8, nr 4, październik-grudzień, str. 297–303

doi: 10.17219/pzp/92368

Typ publikacji: praca poglądowa

Język publikacji: polski

Pobierz cytowania:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Podstawowe pomiary antropometryczne i pochodne wskaźniki w poradnictwie dietetycznym – część druga

Basic anthropometric measurements and derived indicators in dietary counseling: Part two

Aneta Koszowska1,A,D,E,F, Anna Brończyk-Puzoń2,D,E

1 Wydział Ochrony Zdrowia, Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach, Katowice, Polska

2 Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, Ustroń, Polska

Streszczenie

Otyłość jest definiowana jako nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie. Duże ilości tkanki tłuszczowej trzewnej w organizmie zwiększają ryzyko rozwoju miażdżycy, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca. Ocena zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie ma duże znaczenie w praktyce klinicznej. W pracy zaprezentowano nowe wskaźniki antropometryczne: BAI i VAI oraz przykłady badań naukowych z ich użyciem. Przeprowadzone do tej pory badania nad wskaźnikiem VAI wykazały, że może on być przydatny w ocenie dysfunkcji wisceralnej tkanki tłuszczowej, jak również ryzyka kardiometabolicznego. Dodatkowo jego użycie może być zasadne u młodych pacjentów z chorobami endokrynologicznymi (np. u kobiet z zespołem policystycznych jajników), które nie wykazują jeszcze cech zespołu metabolicznego. Obliczenie wskaźnika VAI może pomóc uzyskać wiele cennych informacji na temat ewentualnej dysfunkcji wisceralnej tkanki tłuszczowej. Zapewne użyteczność nowych wskaźników BAI i VAI musi jeszcze zostać potwierdzona w badaniach naukowych, jednak ich obliczenie wzbogaca zarówno badania epidemiologiczne, jak i badania kliniczne prowadzone wśród pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi, a także endokrynologicznymi.

Abstract

Obesity is defined as excessive accumulation of body fat. Large amounts of visceral fat in the body lead to increased risk of developing atherosclerosis, type 2 diabetes, hypertension, and ischemic heart disease. Evaluation of body fat plays a crucial role in everyday clinical practice. The article presents new anthropometric indicators: BAI (Body Adiposity Index) and VAI (Visceral Adiposity Index), and the examples of research where they were used. The studies on VAI index has so far shown that it can be useful in assessing visceral adipose dysfunction as well as cardiometabolic risk. In addition, its use may be practical and justified in young patients with endocrine diseases (for example in women with polycystic ovary syndrome) who do not yet present with symptoms metabolic syndrome. Calculation of VAI could provide much valuable information on possible visceral adipose dysfunction. The usefulness of the new BAI and VAI indicators has yet to be confirmed in scientific studies, but their calculation could enrich epidemiological studies, as well as clinical trials in patients with civilization-related and endocrine diseases.

Słowa kluczowe

tkanka tłuszczowa, VAI, BAI

Key words

adipose tissue, VAI, BAI

Piśmiennictwo (23)

 1. Does the body adiposity index (BAI) apply to paediatric populations? Ann Hum Biol. 2013;40(5):451–458. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/03014460.2013.802011?journalCode=iahb20. Dostęp 15.08.2017.
 2. Tkanka tłuszczowa – patofizjologia, rozmieszczenie, różnice płciowe oraz znaczenie w procesach zapalnych i nowotworowych. Endokrynol Pol. 2007;4:330–342. https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/viewFile/25618/20441. Dostęp 15.08.2017.
 3. New indexes of body fat distribution VAI, BAI, WHtR and metabolic disturbances in obese [opublikowano jako ahead of print 17.07.2018]. Kardiol Pol. 2017. doi:10.5603/KP.a2017.0149
 4. Rola tkanki tłuszczowej w układzie dokrewnym. Endokrynol Otyłość. 2005;1(3):21–29. https://journals.viamedica.pl/eoizpm/article/view/26089. Dostęp 15.08.2017.
 5. al. Zawartość tkanki tłuszczowej u młodych dorosłych oceniona na podstawie pomiaru fałdów skórno-tłuszczowych i wskazań analizatora składu ciała. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2012;18:33–36.
 6. Body adiposity index and other indexes of body composition in the SAPHIR study: Association with cardiovascular risk factors. Obesity (Silver Spring). 2013;21(4):775–781. doi:10.1002/oby.20289
 7. Cut-off points of the visceral adiposity index (VAI) identifying a visceral adipose dysfunction associated with cardiometabolic risk in a Caucasian Sicilian population. Lipids Health Dis. 2011;10:183. doi:10.1186/1476-511X-10-183
 8. Visceral adiposity index score indicated the severity of coronary heart disease in Chinese adults. Diabetol Metab Syndr. 2014;6(1):143. doi:10.1186/1758-5996-6-143
 9. Visceral adiposity index: An indicator of adipose tissue dysfunction. Int J Endocrinol. 2014;730827. doi:10.1155/2014/730827
 10. Visceral adiposity index (VAI) is predictive of an altered adipokine profile in patients with type 2 diabetes. PLoS One. 2014;9(3):e91969. doi:10.1371/journal.pone.0091969
 11. Association between the visceral adiposity index and homeostatic model assessment of insulin resistance in participants with normal waist circumference. Angiology. 2017;68(8):716–721. doi:10.1177/0003319716682120
 12. Applicability of the visceral adiposity index (VAI) in predicting components of metabolic syndrome in young adults. Nutr Hosp. 2014;30(4):806–812. doi:10.3305/nh.2014.30.4.7644
 13. Insulin resistance in endocrine disorders: Treatment options. Endokrynol Pol. 2017;68(3):334–351. doi:10.5603/EP.2017.0026
 14. Visceral adiposity index correlation with Rotterdam criteria in patients with polycystic ovary syndrome. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2016;5(8):2553–2560. doi:10.18203/2320-1770.ijrcog20162623
 15. The metabolic profile in active acromegaly is gender-specific. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98(1):E51–59. doi:10.1210/jc.2012-2896
 16. A better index of body adiposity. Obesity (Silver Spring). 2011;19(5):1083–1089. doi:10.1038/oby.2011.38
 17. Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej. Hygeia Public Health. 2012;47(1):28–35. http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2012/hyg-2012-1-028.pdf. Dostęp 15.08.2017.
 18. Evaluation of the body adiposity index in a Caucasian population: The Hordaland Health Study. Am J Epidemio. 2013;177(6):586–592. doi:10.1093/aje/kws271
 19. Comparison of body adiposity index (BAI) and BMI with estimations of % body fat in clinically severe obese women. Obesity (Silver Spring). 2013;21(3):493–498. doi:10.1002/oby.20264
 20. Body adiposity index performance in estimating body fat in a sample of severely obese Brazilian patients. Nutr J. 2015;14(1):130. doi:10.1186/s12937-015-0119-8
 21. BMI and BAI as markers of obesity in Caucasian population. Obes Facts. 2013;6(6):507–511. doi:10.1159/000356402
 22. Validation study of the body adiposity Index as a predictor of percent body fat in older individuals: Findings from the BLSA. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2014;69(9):1069–1075. doi:10.1093/gerona/glt165
 23. Concordance of the recently published body adiposity index with measured body fat percent in European-American adults. Obesity (Silver Spring). 2012;20(4):900–903. doi:10.1038/oby.2011.346