Nursing and Public Health

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69.56
Average rejection rate – 24.41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodicity – quarterly

Pobierz PDF

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2012, vol. 2, nr 1, styczeń-marzec, str. 81–82

Typ publikacji: towarzystwa naukowe

Język publikacji: polski

Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

Polish Society of Social Medicine and Public Health. Wrocław Division

Anna Felińczak1,

1 Zakład Organizacji i Zarządzania, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Piśmiennictwo (1)

  1. none