Nursing and Public Health

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69.56
Average rejection rate – 24.41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodicity – quarterly

Pobierz PDF

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2012, vol. 2, nr 1, styczeń-marzec, str. 79–80

Typ publikacji: towarzystwa naukowe

Język publikacji: polski

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych

Polish Society of Nurses and Psychiatric Hospital Attendants

Anna Dudek1,

1 Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych

Piśmiennictwo (1)

  1. none